Mr. Tommy

Kdo?

Jsem Mr. Tommy, pravděpodobně jediný hudební producent v ČR, který se zaměřuje na hudební styl Makina.

Who?

I am Mr. Tommy, probbably one music producer in the Czech Republic, which is oriented to Makina music style.

Co?

What?

Kde?

Where?

iTunes Google Play Amazon Rhapsody Spotify Emusic JunoDownload BeatPort TrackItDown

Jak?

How?